Yard. Doç. Dr. Sabahattin Nal’ın İntihal Raporu

En yeni keşfedilen örneklerden biri sie yardımcı doçent doktor Sabahattin Nal. Sabahattin Nal, Mustafa Kemal Üniversitesinde çalışmakta ( http://www.mku.edu.tr/me.php?mid=sabahattinnal ). Çalışmaları insan hakları alanında yoğunlaşmış gibi görünüyor. Nitekim intihal yaptığı eseri de bir insan hakları çalışması. Aşağıda Nal’ın intihal yaptığı eserin orijinali ile Nal’ın eserinin orijinalini ve bunların karşılaştırma tablosunu veriyoruz.

2

 

 

 

Nal’ın “Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Çerçevesinde İşkence ve İnsanlık Dışı Muamele veya Küçültücü Muamele veya Ceza”, Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Özel Hukuk Bülteni, Yıl:19-20, Sayı:1-2, 1999-2000, ss.529-554” başlıklı makalesi ( http://www.journals.istanbul.edu.tr/iumhmohb/article/view/1019003184 ) uluslararası hukuk ve insan hakları hukukunun önemli kalemlerinden Antonio Cassese’nin “Prohibition of Torture”,  The European System for the Protection of Human Rights, edited by Mcdonald, Matscher, Petzold, Martinus Nijdorff Publishers, Dordrecht, 1993, ss.225-261 başlıklı makalesinden (Orjinal Metin için Prohibition of Torture ) herhangi bir atıf verilmeden çevrilmiştir.

 

1

Sabahattin Nal’ın cüreti o kadar şaşırtıcıdır ki, Cassese’nin yaptığı benzetmeleri bile hiç çekinmeden ve herhangi bir kaygı duymadan aynen almış. İki makale arasında göze çarpan tek farklılık olarak, Cassese’nin çalışmasında son bölümlerin Sabahattin Nal’ın eserinde bulunmadığı söylenebilir.

 

Sabahattin Nal İntihal Raporu 1

 

Advertisements

Ramazan Çağlayan Dosyaları

—-Alıntı—-

TÜRK İDARE HUKUKU SİTESİ

( www.idare.gen.tr )

 

Kemal Gözler,
Ramazan Çağlayan’ın İdarî Yargılama Hukuku İsimli Kitabı Hakkında Eleştiriler,
Bursa, Yazarın Kendi Yayını, 2013 (XVI+712 s.)

(Daha Büyük Ön Kapak)

(Arka Kapak)

 

 

ARKA KAPAK YAZISI

Elinizde tuttuğunuz bu kitap, Kırıkkale Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ramazan Çağlayan’ın İdarî Yargılama Hukuku (Ankara, Seçkin, 2011, 696 s.) isimli kitabında, benim İdare Hukuku (Bursa, Ekin, 2003, 2 Cilt, 2800 s.) isimli kitabımdan yapılmış usûlsüz alıntılar bulunduğu göstermek amacıyla yazılmış bir eleştiri kitabıdır.

Ramazan Çağlayan, burada eleştirdiğim İdarî Yargılama Hukuku isimli kitabının Şubat 2012’de ikinci baskısını yaptı ve yetersiz de olsa bazı atıf eksikliklerini tamamlamaya çalıştı. Ne var ki, Ramazan Çağlayan kitabının ikinci baskısını yaptıktan 11 ay sonra, Ocak 2013’te kitabının üçüncü baskısını yayınladı ve kitabının ikinci baskısında bana yaptığı 550 küsur atıfı, üçüncü baskıdan bir çırpıda çıkardı ve kitabın bibliyografyasından adımı da sildi.

Bu eleştiri kitabını yazmak, benim Kasım 2011’den Mayıs 2013’e kadar, tam bir buçuk yılımı aldı. Ramazan Çağlayan’ın bu kitabı yüzünden sadece benim İdare Hukuku isimli kitabım usûlsüz alıntılara kurban gitmedi; bir buçuk yılım da heba oldu.

Belki bu eleştiri kitabını yazmak yerine usûlsüz alıntıları görmezden gelmem, kendi işime bakmam, yarıda kalmış kitaplarımı tamamlamam en iyisi olacaktı. Bir buçuk yılım kaybolmayacak, sinirlerim gerilmeyecek ve dahası yeni kitaplarım olacaktı. Ama ben bunu yapamadım. Göz göre göre susmayı içime sindiremedim.

Belki bu kitap, bana ve Ramazan Çağlayan’a vereceği zararın yanında, bir hayra da vesile olur. Türk hukuk literatüründe herkesçe bilinen, ama açıkça dile getirilmeyen usûlsüz alıntı sorununun tartışılmasına neden olur. Böylece bu kitap, bir kişisel hesaplaşma kitabı olmaktan çıkıp, belki hukukta bilimsel araş-tırma ve yayın etiği konusunda bir örnek olay incelemesi kitabı hâline gelir.  K.G.

 

Kitabın “Giriş” kısmını HTML formatında okumak için burasını tıklayınız.

 

Kitabın “İç kapaklar”, “İçindekiler”, “Giriş”, Bölüm 1, Bölüm 3, Bölüm 4 , Bölüm 6’yı PDF formatında okumak için için burasını tıklayınız.
KİTABIN TAMAMINI PDF FORMATINDA OKUMAK İÇİN BURASINI TIKLAYINIZ

 

—Alıntı—-

 

TÜRK İDARE HUKUKU SİTESİ

( www.idare.gen.tr )

 

Kemal Gözler,
Ramazan Çağlayan’ın İdare Hukuku ve İdarî Yargılama Hukuku İsimli Kitabı Hakkında Eleştiriler,
Bursa, Yazarın Kendi Yayını, 2013 ( XVI+184 s.)

(Daha Büyük Ön Kapak)

(Arka Kapak)

 

ARKA KAPAK YAZISI

Elinizde tuttuğunuz bu kitap, Kırıkkale Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ramazan Çağlayan’ın İdare Hukuku ve İdarî Yargılama Hukuku (Ankara, Dinamik Akademi, 3. Baskı, 2011, 498 s.) isimli kitabı hakkında yazılmış bir eleştiri kitabıdır.

Kanımca, Ramazan Çağlayan’ın adı geçen kitabında benim İdare Hukuku Dersleri isimli kitabımdan kaynağı belirtilmeden yapılmış alıntılar vardır. Alıntıların benim kitabımdan yapılmış olduğunu gösterebilmek için, önce Ramazan Çağlayan’ın kitabından örnek paragraflar kutu içinde verilmiş, sonra da bu kutunun altında bunların benim kitabımdan alındığı paragraflar kutu içinde verilmiştir. Böylece okuyucu, önce Ramazan Çağlayan’ın paragraflarını, sonra bu paragrafların kaynağı olan benim paragraflarımı okuyarak ve bunları karşılaştırarak, Ramazan Çağlayan’ın paragraflarının benim paragraflarımdan alınmış olup olmadığını kendisi takdir edecektir.

Kaynağı gösterilmeden yapılan alıntılara toplam 85 adet örnek verilmiştir. Ramazan Çağlayan’ın kitabındaki örnek olarak gösterdiğim paragrafları, yeniden yazmak yerine, adı geçen kitaptan bunları scan edip bu kitaba koydum. Yani bu kitapta Ramazan Çağlayan’ın cümleleri olarak verilen cümleler aynen Ramazan Çağlayan’ın kitabında bulunmaktadır.

Kanımca Ramazan Çağlayan’ın Eylül 2011’de Seçkin Yayınevinden çı-kan İdarî Yargılama Hukuku başlıklı kitabında da benim İdare Hukuku (Bursa, Ekin, 2003, 2 cilt) isimli kitabımdan yapılmış pek çok usûlsüz alıntı vardır. Ramazan Çağlayan’ın İdarî Yargılama Hukuku isimli kitabı hakkında da bir eleştiri kitabı hazırladım. Bu kitapta Ramazan Çağlayan’ın benim kitabımdan yaptığı usûlsüz alıntılara 276 adet örnek verilmektedir. “Ramazan Çağlayan’ın İdarî Yargılama Hukuku İsimli Kitabı Hakkında Eleştiriler” başlıklı 500 küsur sayfalık kitabım bir iki ay içinde yayınlanacaktır.

Nihayet belirtmek isterim ki, yakında çıkacak bu kitabımızda, ayrıca Ramazan Çağlayan’ın Tarihsel, Teorik ve Pratik Yönleriyle İdarenin Kusursuz Sorumluluğu (Ankara, Asil, 2007) isimli kitabında bulunan usûlsüz alıntılara da 80 küsur örnek verilecektir. K.G.

 

Kitabın önsözünü okumak için burasını tıklayabilirsiniz.

Kitabın tam idare gen.tr’den PDF formatında okumak için burasını tıklayınız

Google Books‘tan kitabın tam metnine PDF formatında ulaşmak için burasını tıklayınız.

Bülent Bayraktar İntihal Dosyası

—-Alıntı—–

ANA METİN: http://veyseldinler.com/Akademik/Detay/atiflar__citations_/48.html

Dinler V. (2009) “Ceza Muhakemesinde Delillerin Toplanması” (YÖK Tez No: 240033) Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Enstitüsü Suç Araştırmaları ABD Danışman: Prof. Dr. Vahit BIÇAK

1- Bülent BAYRAKTAR, “Muhakemelerde Delillerin Önemi”, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, S. 25, 2011, (ss. 9–19)

YUKARIDA GÖSTERİLEN ESERDE TEZİMİZE ATIF YAPILMAMIŞ;
11 SAYFASI (ss. 5-15) KELİME KELİME KOPYALANARAK İNTİHAL YAPILMIŞTIR.
bkz. karşılaştırma dosyası

dosyaları ayrı ayrı kontrol etmek için bkz.

YÜKSEK LİSANS TEZİMİN İLGİLİ BÖLÜMÜ

DR. BÜLENT BAYRAKTAR’A AİT MAKALE

Müntehil Yrd.Doç.Dr. Bülent BAYRAKTAR’a ait CVCV’nin internetten kaldırılması halinde buradan ulaşabilirsiniz.

——Alıntı—-

Giriş

Bu site hukuk alanında iyice zıvanadan çıkan intihal ve usulsüz atıf örneklerini tespit etmek ve afişe etmek için kuruldu. İntihalcilerin iyice azıttığı ve korunup taltif edildiği bu dönemde, bu emek hırsızlarıyla mücadelenin yolu hukukun yanı sıra, hatta ondan daha çok, bu tipleri rezil etmekten geçiyor. Bu yöntemin son dönemde biri oldukça kapsamlı iki örneğini gördük ki aşağıda onlara da yer vereceğiz.

Bu sitenin bir amacı da, sadece intihalcileri afişe etmek değil, ayrıca onları koruyan, kollayan, unvan ve makam sahibi yapan kişileri de afişe etmek, hukuk camiasına ne mal olduklarını göstermek. Zira intihalcilerin bu derece pervasız olmasının sebebi, aslında onları koruyan, kollayan, unvan ve makam sahibi yapan kişiler. Sitede açıkça isim ve bulabilirsek resim de koyarak akademik çürümüşlüğün müsebbiblerini sizlerin dikkatine sunacağız.

Böylelikle, hem hukuk akademiasındaki hem de hukuk uygulanmasında öğrencilerle muhatap olan, mütalaa veren, bilirkişilik ve/veya avukatlık yapan bu tiplerin gerçek kalitesinin hukuk camiasındaki öğrenci, avukat akademisyen, hakim, savcı vs. herkes tarafından öğrenilmesini umuyoruz.

Site içeriğini sizlerin katkılarıyla geliştirmeyi umuyoruz. Gördüğünüz, bildiğiniz intihal ve usulsüz atıf örneklerini kanıtlarıyla beraber bize gönderirseniz, bir editoryal süzgeçten geçirdikten sonra bu sitede yayımlanmaktan memnuniyet duyarız. Elektronik posta adresimiz hukuktaintihal1@outlook.com.